ДНЗ №12 "ЕДЕЛЬВЕЙС"


Інтеграція ідей М.МОНТЕССОРІ в освітній процес ДНЗ (ДОПОМОЖІТЬ МЕНІ ЗРОБИТИ ЦЕ САМОМУ)

03.11.2012 19:38
  1.  
Аналіз, діагностика та оцінка поточного стану об’єкта проектування

Багатьох із нас, педагогів дошкільних навчальних закладів, хвилює питання: як розвинути, навчити й виховати дитину, щоб вона стала життєздатною, практично вмілою, творчою, самостійною людиною.
Відомо, що розвиток дитини безпосередньо залежить від активності, з якою вона осягає навколишній світ; малюк розвивається швидше і краще, якщо діє самостійно з найбільш раннього віку. Ми помітили, що відтворювальний метод навчання, готові підказки знижують самостійність і пізнавальну активність більшості дошкільників: зменшується кількість запитань, діти звикають споживати готові знання, повторювати за дорослими зразки дій, слухняно виконувати їхні розпорядження, вказівки, втрачають смак до пошуку власних шляхів вирішення завдань, тобто звикають до відтворювальної активності; до того ж не всім дітям легко дається засвоєння сенсорних еталонів, нового матеріалу на заняттях із логіко-математичного розвитку, навчання грамоти тощо.
За результатами контролю організації освітньої роботи, 45% педагогів нашого дошкільного навчального закладу використовує традиційну навчально-дисциплінарну модель освіти.
Аналізуючи освітній процес, ми прийшли до висновку, що вихователі приділяють більше уваги розвитку пізнавальної сфери й підготовці дітей до навчання в школі, разом із тим психолого-педагогічні спостереження впродовж останніх років доводять, що головне значення в освітньому процесі слід приділити формуванню життєвої, соціальної компетентності дошкільників. Спостерігаючи за дітьми, ми помітили, що лише у 52% малюків на достатньому рівні сформовано навички практичного життя (самообслуговування, догляду за навколишнім середовищем); у вихованців недостатньо розвинені координація рухів, дрібна моторика. Тому необхідно шукати оптимальні шляхи, методи і прийоми вирішення цих завдань.
Усе це спонукало нас звернутися до методу М. Монтессорі, який базується на бажанні дитини навчатися через самостійну роботу, всебічно розвиває особистість дитини.
Мета проектування, прогнозування варіантів і ймовірності досягнення цілей

Метою освітнього проекту є створення моделі застосування дидактичної системи М. Монтессорі в освітньому процесі дошкільного навчального закладу.
На нашу думку, завданнями реалізації мети проекту є:
Створити розвивальне предметно-просторове середовище.
Розробити та апробувати заняття з дидактичним матеріалом М. Монтессорі.
Ввести заняття із флористики, побуту, кулінарії в освітню систему ДНЗ.

Ми вважаємо, що впровадження проекту й вирішення визначених завдань сприятиме оволодінню дітьми навичками практичної повсякденної діяльності; інтенсифікації сенсорного, математичного, мовленнєвого, естетичного, соціального розвитку дітей.

Визначення часової тривалості проекту

Передбачається реалізація проекту впродовж чотирьох років, усього періоду перебування дитини в дошкільному навчальному закладі. На підготовчому етапі впродовж 3-х місяців іде підготовка до реалізації проекту, а саме: збирання інформації, опрацювання літератури, проведення навчального семінару для педагогів.
На безпосередньому етапі впровадження освітнього проекту проводиться оснащення групи методичними матеріалами; розробка перспективного планування та конспектів занять із використанням дидактичних матеріалів М. Монтессорі, у тому числі нових видів занять із флористики, етики, побуту, кулінарії; апробація розроблених матеріалів, проведення процедур поточного контролю.
На прикінцевому етапі реалізації проекту дається оцінка проекту і якісних результатів його експериментальної апробації, створюється покращений освітній проект на майбутнє.

Концептуалізація проектного педагогічного задуму

Концептуальними положеннями нашого освітнього проекту є:
 - наявність предметного розвивального середовища. Предметне середовище містить Монтессорі-матеріал, який стимулює дитину до навчання згідно з її сензитивними періодами. Розташування Монтессорі-матеріалу в основних зонах: зона практичного життя, сенсорна, математична, розвитку мовлення, письма та читання (граматична), космічна, художньої діяльності, розвивальних ігор, тиші та спокою, рухлива зона;
- диференційована система матеріалів, що належать до таких навчальних розділів: вправи в повсякденному житті (підготовчі вправи з контролю й координації рухів, піклування про самого себе, догляд за навколишнім середовищем) та навички соціальної поведінки, вправи на розвиток сенсорики, мовлення, навичок письма та читання, математичних уявлень, а також розділ, присвячений так званому космічному вихованню – знайомству з навколишнім світом і людською культурою;
- максимальне використання сенсорного матеріалу для розвитку в дітей органів чуття: зору, слуху, нюху, смаку, хроматичного, тактильного, стереогностичного відчуття; включення експериментів, що змушують зіставляти поняття розміру, форми, величини, довжини, товщини тощо, сприяти розвитку мислення;  розвивати загальну і дрібну моторику, грацію рухів, їхню координованість, впевненість у власних діях;
інтенсифікація логіко-математичного розвитку за допомогою використання спеціального математичного матеріалу М. Монтессорі, який допоможе сформувати уявлення про число й цифру в їхньому постійному порівнянні; засвоїти склад числа, поняття кількості й парності; побудову десяткової системи та основні види обчислювання;
- використання сенсорних вправ-Монтессорі для розвитку тактильних відчуттів і зміцнення м’язів руки; навчання дітей читання за посібниками Монтессорі: "рожева", "блакитна" та "біла" серії;
включення до змісту занять вправи з біології, історії, географії, астрономії, вправи з водою; заповнення основної частини занять колективною та індивідуальною вільною роботою: малюванням, складанням казок та історій, відгадуванням загадок і придумування їх, моделюванням предметів і ситуацій, самостійними здійсненнями дослідів;
- широке застосування дитячої праці в життєвому просторі дитини, зважаючи на вікові можливості: обов’язкові трудові справи – це переважно справи повсякденного життя: самообслуговування; щоденна допомога на кухні вдома; чергування в їдальні в дошкільному навчальному закладі; спільна праця однолітків і дорослих; трудові справи за інтересами, які потребують таких форм організації: індивідуальна робота; доручення (індивідуальні та групові, короткочасні й тривалі); спільна праця дітей різного віку; спільна праця дітей і дорослих;
- включення до плану освітньої роботи з дітьми занять із флористики, які передбачають оволодіння дітьми різноманітними прийомами роботи з папером, глиною (пластиліном) і природним матеріалом, а також сприяють розвиткові сенсорних відчуттів та естетичних смаків, дитячої творчості; розширюють уявлення про навколишній світ, природу;
- широке використання таких форм організації дитячої діяльності: групові, підгрупові, індивідуальні уроки, вільна і самостійна діяльність дітей у спеціально організованому середовищі;
залучення батьків до придбання й виготовлення дидактичних матеріалів-Монтессорі, до участі в семінарах-практикумах, тренінґах із питань розвитку дитячої особистості, спільному дозвіллі з метою оптимізації дитячо-батьківських відносин.

Оформлення цілісної програми освітнього проекту

Проект представлено у вигляді моделі застосування дидактичної системи М. Монтессорі в освітньому процесі дошкільного навчального закладу, яка відображає такі напрями роботи за проектом: створення середовища Монтессорі-групи, сенсорний розвиток, навички практичного життя, математичний розвиток, космічне виховання, розвиток навичок читання, письма, емоційний і моральний розвиток. Модель охоплює:
- методичні рекомендації щодо організації середовища в Монтессорі-групі;
- перспективне планування занять із розділів: побут, кулінарія, сенсорика, флористика, етика;
- діагностичні матеріали з розділів: сенсорика, побут;
- план інноваційної діяльності з проблеми застосування дидактичних матеріалів Монтессорі в освітньому процесі;
- матеріали контролю освітньої роботи вихователів за проектом;
- матеріали взаємодії з батьками.

—————

Назад