ДНЗ №12 "ЕДЕЛЬВЕЙС"


ЗВІТ керівника ДНЗ №12 перед громадськістю про роботу закладу за 2015 – 2016 навчальний рік

03.09.2016 13:12

ДНЗ №12  здійснює свою діяльність, керуючись основними положеннями Конституції України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про дорожній рух», «Про охорону дитинства», «Про пожежну безпеку», «Про охорону праці», Концепцію дошкільного виховання в Україні, «Базового компоненту дошкільної освіти в Україні», Положенням про дошкільний навчальний заклад, іншими нормативно-правовими документами, які регламентують діяльність дошкільних навчальних закладів.

У складі педагогічного колективу: завідувач, вихователь-методист, 8 вихователів , 1 музичний керівник, 1 інструктор з фізкультури, 1 практичний психолог.

Стаж роботи педагогів:

 –  до 3 років – 3;

 –  3-10 років – 2;

 –  10-20 років – 5 ;

 –  більше 25 років – 3.

 Працюючих пенсіонерів-педагогів: 2.

        Педагогічний колектив має достатньо високий освітній рівень:  з 13чоловік (за тарифікацією) – 8 педагогів мають вищу освіту, що складає 88%,  2 педагоги неповну вищу – 9 %, три працівники навчаються у вищому навчальному закладі та здобувають спеціальну дошкільну освіту. При прийомі на роботу  обов’язковий фактор відбору –  фахова освіта.

        У 2015-2016 навчальному році підвищила кваліфікацію при ЗІППО – 1 педагог (Русин М.В.).

Атестація педагогічних працівників проводиться за Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників. Ведеться відповідна документація.

Характеристика педагогічного колективу  дошкільного навчального закладу №12 за кваліфікаційними категоріями

 

 

Усього педагогів у ДНЗ

Спеціаліст вищої категорії

Спеціаліст першої категорії

Спеціаліст другої категорії

Спеціаліст

Пед.звання «вихователь-методист»

Кількість педагогів

13

1

11

1


        У процесі атестації проводилося всебічне комплексне оцінювання педагогічної діяльності працівників.  Простежувалося постійне підвищення професійної компетентності наших колег, ріст  майстерності, розвиток творчої ініціативи, забезпечення   ефективності навчально-виховного процесу.

        Особлива увага у навчальному закладі сконцентрована на створенні  належних умов для забезпечення рівного доступу для здобуття якісної освіти дітям дошкільного віку .  

         Комплектування груп  ДНЗ дітьми здійснюється відповідно до вимог законодавства України  на підставі Статуту закладу та Положення про порядок загальної  реєстрації дітей для поступлення в дошкільний навчальний заклад №12 . 

        У процесі поступлення дітей до закладу, комплектування груп адміністрація дотримується принципів: доступності, рівності, прозорості, демократичності.

        Проводиться  реєстрація дітей для поступлення у ДНЗ. Враховані пільгові категорії сімей.

      Інформація висвітлена на сайті   http//dnz12uzhgorod.webnode.com.ua.        

Кількість груп, що функціонує на даний час: 4групи  з 12 год. режимом роботи, з них:

 

Вікові групи

 

Кількість

Груп                Дітей

 

Режим роботи

Групи раннього віку  

  (3 рік життя)

1

28

12 год.

Молодший дошкільний вік (4 рік життя)

1

30

12 год.

Середній дошкільний вік (5 рік життя)

1

27

12 год.

Старший дошкільний вік (6 рік життя)

1

 

30

Всього: 115

12 год.

        

        Дошкільний навчальний заклад №12 організовує діяльність, за пріоритетним фізкультурно - оздоровчим напрямом. Мета - своєчасне збереження та зміцнення здоров’я вихованців, забезпечення фізичного розвитку кожної дитини, оздоровлення дітей.

        У закладі здійснюється контроль за навантаженням на дітей на заняттях з фізкультури, контроль за відповідністю навчальних приміщень санітарно-гігієнічним нормам та вимогам техніки безпеки, за технічним станом фізкультурного, спортивного інвентарю та обладнання у музичному залі та на майданчиках.

       Здійснюється контроль за виконанням завдань з фізичного виховання відповідного розділу чинної програми, моніторинг фізичного розвитку вихованців.

        Проводиться робота щодо створення умов для активізації рухової активності вихованців у закладі, зокрема, це забезпечення фізкультурної матеріальної  бази інвентарем та ігровими посібниками . Проводиться контроль за забезпеченням  режиму протягом дня. Систематично проводиться аналіз захворюваності вихованців закладу.

       Ці та інші питання розв’язуються у співпраці медичної сестри,  інструктора з фізкультури, педагогічних працівників та з допомогою молодшого обслуговуючого персоналу.

       Необхідно відмітити ефективно проведені інструктором з фізкультури, спільно з вихователями, заходи з даного напрямку роботи: заняття, розваги.

Заходи проведені яскраво та цікаво. Вихованці, весело граючись, тренувалися виконувати основні рухи, різні фізичні вправи, використовуючи нестандартне обладнання. А ще, проведений конкурс «Ми - роду козацького діти» став гарним показником роботи всього  колективу з даного напрямку роботи. 

        Одним із основних чинників здоров’я дітей беззаперечно є збалансоване харчування. Тому організації харчування дітей у закладі надається вагоме значення. Працює рада з харчування у складі: завідувача, медичного працівника, комірника, кухаря, підсобного працівника кухні, яка вирішує наступні питання: організація харчування дітей у ДНЗ; організація дієтичного харчування дітей;  призначення відповідальних осіб; заготівля овочів на осінньо-зимовий період; аналіз дотримання вимог щодо постачання і зберігання продуктів та продовольчої сировини; дотримання технології приготування їжі; аналіз виконання норм харчування дітей у закладі щоквартально та за рік; робота щодо покращення матеріально-технічного забезпечення харчоблоку;  інвентаризація  продуктів харчування тощо.

        Адміністрація закладу здійснює постійний контроль за важливими аспектами організації харчування дітей у закладі, зокрема:

·        дотримання нормативно – законодавчих актів щодо організації харчування дітей у закладі;

·        організація питного режиму для дітей у групах;

·        дотримання режиму харчування у закладі;

·        дотримання технологічних процесів приготування їжі для дітей;

·        дотримання санітарно-гігієнічного режиму на харчоблоці;

·        організація харчування дітей пільгових категорій;

·        запобігання харчовим отруєнням та інфекційним захворюванням;

·        ведення документації щодо організації харчування дітей у закладі;

·        проходження медичних оглядів працівниками;

Постійно проводилося та покращувалося матеріально–технічне забезпечення організації харчування, це:

·        забезпечення закладу необхідною кількістю посуду;

·        стан технологічного обладнання, проведення його поточного ремонту;

·        стан приміщень харчоблоку, комори, овочесховища відповідно до санітарно-гігієнічних вимог;

·        облік та реалізація тари.

На постійному контролі також питання: дотримання вимог безпеки (зберігання та використання миючих засобів на харчоблоці, групах, наявність інструкцій щодо використання технологічного обладнання, електроприладів та миття посуду) та ведення документації по харчуванню, виховання культурно-гігієнічних навичок.

        На виконання наказу по закладу від 3 вересня 2015 року  № 3 «Про організацію та структуру методичної роботи з педагогічними кадрами на 2015-2016 навчальний рік», впродовж навчального року система методичної роботи в дошкільному навчальному закладі забезпечувала реалізацію науково-методичної проблеми «Професійна мобільність педагога в контексті сучасного освітнього простору».                                                                                                                                       

Колектив закладу працював над розв’язанням  головної методичної мети «Формування дитячої особистості, підготовка її до органічного, безболісного входження до соціуму, природного і предметного довкілля через освоєння основних видів життєдіяльності».

        Задля якісного розв’язання проблеми протягом навчального року педагогічний колектив працював на виконання пріоритетних завдань:

·              Продовжував роботу з питань інтегрування родинного і суспільного    дошкільного виховання в практиці роботи дошкільного навчального закладу;

·                   Забезпечував координацію дій дошкільного закладу та сім`ї у вихованні трудових навичок дошкільників, сприяти ранній профорієнтації дошкільників;

·              Створював в дошкільному навчальному закладі здоров`я– зберігаючої  системи, через виховання у дітей та їх батьків емоційно-ціннісного  ставлення до власного здоров`я, оптимальну організацію рухового режиму дошкільників;

·                   Спрямовував педагогічну діяльність на роботу з соціалізації дітей через правову освіту, основи безпеки життєдіяльності

        Система   методичних заходів    була спрямована    на   розвиток     творчої індивідуальності та творчого потенціалу педагогічних працівників. Педагоги активно брали участь в індивідуальних та групових формах роботи ДНЗ таких, як семінари ,   методичні об'єднання.

        На базі закладу було проведено методичне об'єднання за темою   «Сенсорне виховання дошкільнят» для вихователів ясельних груп  міста. Співпраця з  колегами у процесі  допомогла нашому колективу глибше вивчити вище вказане питання та надалі ефективно впроваджувати набуті знання в практику роботи нашого закладу. Необхідно відзначити безпосередніх учасників: Якуненко О.М., Орлову І.О., Волошин В.М., Щубелку Н.В. та весь колектив, який плідно працював на імідж нашого садка .

        Педагоги ДНЗ були забезпечені щотижневими індивідуальними та груповими консультаціями. Результативними були консультації, підготовлені вихователем-методистом  Щубелкою Н.В., вихователями: Орловою І.О.,                   Мись М.М.  інструктором з фізкультури  Хащівською Н.Г., медичною сестрою  Шевченко Л.О.

        Педагогічний колектив дошкільного навчального закладу постійно працював над підвищенням свого професійного рівня.

        Важливим стимулом активізації діяльності педагогів стали колективні перегляди:

        –  у вихователя   Орлової І.О.  інтегрованого заняття по ознайомленню з навколишнім світом та розвитку мовлення «Подорож мапою України»;

           – у вихователя Волошин В.М. інтегрованого заняття з мовленнєвого розвитку  та художньої діяльності  в середній групі  «Мамина світлиця»;

–         у вихователя Мись М.М. інтегрованого заняття в молодшій групі з мовленнєвого розвитку «Бабусина хата» ;

       –  у вихователя  Луцик М.С. інтегрованого заняття в  старшій групі  з мовленнєвого розвитку з елементами грамоти «Подорож у казкову країну;

 Засобом активного професійного вдосконалення  педагогів залишається самоосвіта педагогів , що проходила  під лозунгом    «Хто стоїть на місці, той  відстає»:      

·        Систематично проводилися «педагогічні години» спрямовані на визначення системи педагогічних впливів, що забезпечують підвищення якості освітнього процесу.

·        Організовувалося систематичне взаємне відвідування занять та режимних процесів із подальшим обговоренням.

·        Мало місце проведення організаційних нарад із метою ознайомлення з нормативно-правовими документами, державними стандартами у системі дошкільної освіти.

·         Було проведено діагностування педагогічних працівників з метою визначення рівня їх підготовленості, інтересів, можливостей

·         Систематично проводилися  обговорення новинок методичної літератури та матеріалів періодичних видань.

·        Проведено колективні навчання,  знайомити педагогів з новими освітніми технологіями.

·        Пройшло обговорення новинок методичної літератури та матеріалів періодичних видань.

·        Проводилися хвилинки презентацій творчих знахідок педагогів.

 З педагогами  проведено всі сплановані педагогічні ради, на засіданнях яких втілено організаційно-педагогічні завдання (аналіз роботи, затвердження планів роботи, затвердження основних напрямків діяльності пед. колективу, розгляд підсумків роботи) та науково-методичні завдання (шляхи реалізації проблеми, пріоритетних освітніх завдань, упровадження в практику роботи сучасних досягнень науки і передового педагогічного досвіду). Педагогічні працівники закладу постійно шукають ефективні шляхи удосконалення навчально–виховного процесу, творчо підходять до впровадження досягнень науки та передового педагогічного досвіду, авторських методик.

        Простежується постійне підвищення професійної компетентності наших колег, ріст їх майстерності, розвитку творчої ініціативи, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу.

        Дошкільний навчальний заклад забезпечує відповідність рівня дошкільної освіти вимогам Базового компонента дошкільної освіти. По закладу виданий наказ та проведений моніторинг навчальних досягнень вихованців, з метою відстеження рівнів розвитку дітей усіх вікових груп, реєстрації змін від початку навчального року, що засвідчують динаміку розвитку вихованців та підвищення якості надання їм освітніх послуг у відповідності до програми розвитку. Показники зведені у таблицю за освітніми лініями. Вивчення рівня засвоєння знань дітьми різних вікових груп відповідно до програмових вимог   показало, що значних досягнень в освітній роботі досягли такі педагогічні  працівники: вихователі старшої групи Орлова І.О., Луцик М.С., музичний  керівник Пуля Н.О.

         У 2015-2016 навчальному році проведена значна робота по впровадженню комп’ютерних технологій в роботу закладу:

– активно працював сайт дошкільного навчального закладу http//dnz12uzhgorod.webnode.com.ua.        

– проводилася електронна реєстрація дітей для поступлення у заклад;

– використовувалися комп’ютерні технології у навчально-виховній роботі з вихованцями, у роботі з кадрами тощо.

        У закладі напрацьована система роботи з охорони праці членів колективу та охорони життя і здоров’я вихованців:

·        розроблений та поетапно виконується комплексний план заходів з охорони праці;

·        розроблені, затверджені та обліковані інструкції з охорони праці;

·        значна робота проводиться по підготовці закладу до нового навчального року, осінньо-зимового періоду;

·        організовано проходять медичні огляди працівників;

·        ведеться відповідна документація;

·        здійснюється адміністративно-громадський контроль за станом охорони праці;

·        питання охорони праці та безпеки життєдіяльності  заслуховуються на виробничих нарадах;

·        виконання посадових обов’язків, дотримання ПВТР є обов’язковим, як для керівника так і для кожного працівника закладу.

        З метою створення безпечних і нешкідливих умов освітнього процесу й профілактики дитячого травматизму в дошкільному навчальному закладі проведені тематичні Тижні знань з безпеки життєдіяльності тощо.                                                

Внесені пропозиції до річного плану роботи щодо зміцнення навчально-матеріальної бази закладу з розділу «Безпека життєдіяльності дошкільників» удосконалення роботи з формування основ безпеки життєдіяльності дошкільників.

 У минулому навчальному році адміністрація дошкільного навчального закладу №12 ефективно проводила кадрову діяльність: складалися тарифікаційні списки; проводився облік робочого часу; надавались відпустки; проводився облік заяв; згідно вимог проводилося оформлення трудових книжок, особових справ; проводилася реєстрація вхідної документації; видавалися довідки працівникам, пенсіонерам, батькам тощо. Постійно проводиться робота по впорядкуванню діловодства у закладі.

        Підвищенню якості дошкільної освіти сприяє тісна співпраця дошкільних навчальних закладів з батьківською громадою, спрямована на підвищення психолого-педагогічної культури роди

Допомога дошкільного навчального закладу батькам вихованців з актуальних для родин питань розвитку, виховання та навчання дітей традиційно надається всіма педагогічними та медичними працівниками: керівником закладу, методистом, психологом, вихователями різних вікових груп, медичною сестрою, іншими спеціалістами дошкільного закладу у формі групових та індивідуальних, на сайті закладу та телефонних консультацій, бесід під час відвідувань сімей, шляхом залучення батьків до співпраці і взаємодії з педагогами у стінах дошкільного закладу тощо. Усі питання, які розв’язував колектив упродовж 2015 – 2016 навчального року, мали відображення у роботі з батьками.

        Традиційно з батьками проведено:  збори для батьків, які поступають у ДНЗ; засідання ради закладу; групові збори, бесіди, консультації;  інструктажі при прийомі дітей; свята та розваги за участі батьків; виставки дитячих образотворчих робіт; конкурси, анкетування батьків. Для батьків поповнювалися інформаційні батьківські куточки, папки-пересувки, стенди з рекомендаціями спеціалістів, проводився соціально-педагогічний патронат сімей з дітьми дошкільного віку, проводилася робота з батьками  по підготовці дітей до школи, які не відвідують дошкільний заклад тощо. Певна робота проводилася з дітьми та їх батьками щодо попередження дитячого травматизму. Особливого значення мали заходи:

– спортивно-родинні свята, підготовлені інструктором з фізкультури у співпраці з вихователями, які несли пропаганду здорового способу життя;

– музичні свята та розваги пропагували  роботу закладу (одночасно висловлюється подяка всім, хто бере участь у сюрпризних моментах);

– виставка образотворчих родинних робіт;

– групові тематичні виставки: родинні, сезонні, до свят  тощо;

– групові батьківські збори – дієва форма роботи;

– активно проводилася робота ради закладу;

        Завдяки співпраці з батьками досягнуто значних результатів у навчанні та вихованні дітей дошкільного віку, вдосконаленні навчально-матеріальної бази.

        Велике значення у закладі надається естетичному оформленню  приміщення.  Постійно вдосконалюється матеріально - технічний стан приміщення та території. Проведені ремонтні роботи силами працівників закладу, за підтримки батьків та бюджетні кошти це:

        –  капітальний ремонт  опалювальної системи   приміщення;

        –   проведена заміна огорожі;

 – косметичний ремонт у всіх групових приміщеннях, кабінетах харчоблоці, пральні, коридорах;

        –  косметичний ремонт овочесховища;

        –  ремонт та фарбування обладнання на території закладу;

        –  ремонт стін, стелі коридору;

        –  облицювання плиткою підлоги у харчоблоці;

        –  облицювання плиткою кімнат для миття посуду у групах;

        –  заміна мийок у групах;

        –  облицювання стін туалетних приміщень у групах;

–        проведення ремонту доріжок на території закладу;

–        проведений  капітальний ремонт сходів та захисного навісу над ними

–        підготовлено всі групові кімнати ( побілка, покраска ) до нового навчального року.

 

       Значно збагачена матеріальна база закладу за 2015 – 2016 навчальний рік:

 

–       Закуплені за кошти батьків:

–       дитячі столи та стільчики у ясельну  группу за кошти батьків;

–       пісочниці та альтанки для ігрових майданчиків молодшої та середньої груп.

 

             За бюджетні кошти закуплено :

-          килими у музичну залу та медичний  кабінет на суму 3600 грн;

-          пральну машину маки « Індезіт » суму 6000 грн;

-          бензинову косилку для косіння трави на суму 2000 грн ;

-           посуд для харчоблоку ( каструля – 1 шт.,ніж – 1 шт., миска емальована -1 шт., ополоник  -1 шт., на суму 2000 грн.

Педагоги, спільно з батьківськими комітетами, звітують на раді закладу про виконання завдань по вдосконаленню матеріально-технічного і розвивального середовища  для дітей у закладі та про використання коштів.

         Плідно працювала також виробнича нарада, на якій розглядалися поточні проблеми закладу. Проведено 4 засідань з питань: затвердження та виконання графіків (роботи, відпустки, чергових, прийому звернень); затвердження та виконання  заходів (підготовка до зими, нового навчального року, економії енергоносіїв, запобігання захворюванням тощо); розвиток матеріально-технічної бази згідно вимог; питання охорони праці, цивільного захисту, трудової дисципліни; організація харчування, дотримання санітарно-гігієнічного стану та багато інших .

        Аналіз роботи дошкільного навчального закладу за 2015 – 2016 навчальний рік засвідчує наявність  проблем, з яких першочергові:

·        потребує покращення навчально-методичне забезпечення;

·        необхідна ефективніша співпраця всіх педагогів в організації діяльності сайту закладу;

·        в роботі з батьками необхідно зорієнтуватися на особистість дитини, використовуючи інтерактивні форми та методи роботи;

·        активніше освоювати та впроваджувати у навчально-виховний процес сучасні комп’ютерні технології;

·        активніше брати участь у фахових конкурсах педагогам, які планують підвищувати кваліфікаційні категор

·        поповнювати дитячі майданчики ігровим обладнанням та облаштовувати на майданчиках і квітниках композиції з героями казок, мультфільмів тощо;

·        потребує сучасного оснащення та наповнення  методичний кабінет;

Колектив закладу у співпраці з адміністрацією та батьками визначає найболючіші, основні проблеми діяльності закладу та шукає шляхи їх розв’язання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—————

Назад