ДНЗ №12 "ЕДЕЛЬВЕЙС"


ЗВІТ ЗАВІДУВАЧА ДОШКІЛЬНИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ №12

23.10.2017 19:52

ЗВІТ ЗАВІДУВАЧА

ДОШКІЛЬНИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ №12

Ступак Ганни Василівної

про роботу за 2016/2017 навчальний рік

 

1.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Дошкільний навчальний заклад №12 – заклад загального розвитку. У 2016/2017 н.р. у садочку функціонувало 4 групи, з них:                            раннього віку      1 група, дошкільного віку         3 групи.

 На протязі навчального року заклад відвідувало 115 дошкільнят .

Заклад працює за 5-денним режимом роботи.

Дошкільний навчальний заклад №12 здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

*  Конституції України

*  Закону України “Про дошкільну освіту”

*  Базового компоненту дошкільної освіти

*  Закону України “Про охорону праці”

*  Закону України “Про цивільну оборону”

*  Закону України “Про дорожній рух”

-* Закону України “Про відпустки”

*  Кодексу “Про працю”

*  Програми виховання і навчання дітей дошкільного віку від двох до шести  років «Українське дошкілля» (авт. кол. Білан О.І, Возна Л.М., Максименко О.Л. та ін.), та програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» (авт. кол. Андрієтті О.О., Голубович О.П. та ін.). 

А також, відповідно власного Статуту та річного плану роботи дошкільного закладу.

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей, формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту, виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

Головною метою роботи дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового та духовного розвитку.

Групові приміщення забезпечені меблями та ігровим обладнанням. Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.

 

 

2. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

У дошкільному закладі працюють 32 працівники. У складі педагогічного колективу –13 педагогів, медичного персоналу – 1 працівник , технічного персоналу – 19 працівників.

Згідно перспективного плану курсової перепідготовки всі педагогічні працівники 1 раз на п`ять років проходять курсову перепідготовку та атестацію.

За наслідками атестації педагоги дошкільного навчального закладу мають такі кваліфікаційні категорії: відповідність раніше присвоєному педагогічному званню “вихователь-методист” – 1 вихователь (Волошин В.М.), “спеціаліст” – 11 вихователів, «спеціаліст 1 категорії»–1 вихователь ( Орлова І.О.), завідувач Ступак Г.В. у 2016 році пройшла атестацію на відповідність займаній посаді.

Діяльність завідувача направлена на всебічне підвищення професійної майстерності кожного вихователя, на узагальнення і розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу в цілому, в садочку створенна атмосфера довіри, взаємопорозуміння та доброзичливості між колегами.

 

3. РЕЗУЛЬТАТИ ОСВІТНЬО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Аналіз діяльності колективу, результати діагностування, перспективи розвитку дошкільного закладу та реальний стан освітнього процесу підтвердили необхідність  роботи  колективу ДНЗ над реалізацією науково-методичної проблеми  «Формування цілісної, життєво компетентної особистості в умовах інноваційного розвитку дошкільної освіти» .

Враховуючи аналіз освітньої і методичної роботи, досягнення і перспективи розвитку ДНЗ, педагогічний колектив спрямував свою діяльність на розв’язання основних пріоритетних завдань в 2016-2017 навчальному році, а саме:

 

1.       Трудове виховання як важливий засіб ранньої соціалізації дітей дошкільного віку, формування практичних економічних умінь і навичок.

 

2.       Становлення соціального здоров'я дошкільників в умовах ДНЗ та сім’ї.

 

3.       Національно-патріотичне виховання дошкільників.

 

4.       Продовження роботи з формування мовленнєвої компетенції дошкільників засобами ознайомлення дітей з довкіллям.

 

 

 

Протягом року у дошкільному закладі було проведено:

* тиждень безпеки дитини (24.10.-28.10.2016 р. та 24.04.-28.04.2017р.)

* тиждень безпеки дорожнього руху (10.05 -13.05.2017)

* виховні заходи:

        - свято Осені;

* загальні заходи для дітей (день знань для дошкільників «Україна – рідний край», конкурс дитячого малюнка з участю батьків «Сім кольорів дитинства», «Осінній вернісаж», «Новий рік у садочку», «Добрим людям на здоров'я» «Свято весни», «Випускний бал» та ін.).

 

З матеріалами проведення  міроприємств можна ознайомитись на сайті дошкільного навчального закладу (у новинах сайту та фотогалереї).

Проведено чотири тематичних засідання педагогічної ради:

* «Проблеми та завдання дошкільної освіти в контексті виконання

Закону «Про дошкільну освіту» ;

* «Профорієнтаційна робота  в умовах ДНЗ»;

* «Формування соціального здоров'я  дошкільників»;

* «Формування життєвої компетенції  дітей старшого дошкільного віку». 

 

Педагоги обмінювалися досвідом під час взаємних відвідувань різних форм організації дітей, а також колективних переглядів занять. Було проведено конкурс-огляд куточків патріотичного виховання «Люби та знай свій рідний край», презентацію дидактичних ігор, що дають змогу забезпечити диференційований підхід до вихованців, виставка творчих робіт «Руки золоті у мами», виставка «Великоднє яєчко».

Вивчення рівня засвоєння дітьми різних вікових груп знань відповідно до програмових вимог показало, що значних досягнень в освітній роботі досягли педагогічні працівники: вихователі Балог О.В., Орлова І.О.

Усі питання, які розв’язував колектив упродовж 2016/2017 навчального року, обговорювалися на батьківських зборах, виробничих нарадах.

Педагогічний колектив дошкільного навчального закладу постійно працював над підвищенням свого професійного рівня, вихователі накопичували практичні напрацювання у міжатестаційний період.

Вся документація вихователів (перспективні та календарні плани, журнал відвідування, плани проведення масових заходів та сценарії до них) велася згідно вимог програми «Українське довкілля »та «Впевнений старт».

Контроль за виконанням Правил внутрішнього трудового розпорядку здійснюється завідувачем ДНЗ відповідно до плану роботи, а також відповідно до відомчих інструкцій та з метою збереження життя і здоров`я дітей у дошкільному закладі з працівниками проводяться інструктажі.

У 2016/2017 н.р. у дитячому закладі для програмного забезпечення, зберігання й обробки інформації функціонує сайт по ДНЗ.

Метою закладу є збереження та зміцнення здоров`я дітей, виховання та розвиток. Навчально-виховний процес ґрунтується на створенні сприятливих психологічних умов та співпраці і вихователів, і дітей, і батьків.

 

4.  НАСТУПНОСТЬ У РОБОТІ ДНЗ І  ШКОЛИ

Належне місце в роботі дошкільного закладу займає співпраця із ЗОШ №12. Спільну роботу проводимо згідно Плану спільної роботи школи та  дошкільним навчальним закладом.

Тісний звязок дитячий заклад веде з учнями 1-го класу: слідкуємо за досягненнями учнів у навчанні, запрошуємо до себе на свята.

З метою підвищення якості організації перспективності, наступності та спадкоємності у роботі ДНЗ і школи вивчається стан освітнього процесу в початкових класах і старшій  групі  ДНЗ. Вихователі старших груп детально ознайомилися зі змістом програми для учнів 1-го класу.  З метою підвищення рівня мотиваційної готовності старших дошкільників до навчання в школі  організовано та проведено екскурсії до школи, шкільної їдальні, спортивного майданчика, проведено конкурс дитячих творчих робіт на шкільну тематику.

 

5.ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З БАТЬКАМИ

Взаємодія з сім’ями вихованців протягом року є одним з пріоритетних напрямків діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків в управлінні закладом. Дошкільний заклад підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей. Просвітницька робота дошкільного закладу спрямована на розширення й поглиблення уявлень членів родин про сучасні освітні завдання, роль вікових та індивідуальних особливостей дитини в її тісному ставленні, сутність компентентності як інтегративну якість особистості (налагуджуємо партнерські стосунки, інформуємо батьків про підходи ДНЗ до виховання і навчання дошкільників, узгоджуємо розклад життя та діяльності дитини в сім`ї та дошкільному закладі, створюємо атмосферу спільності інтересів педагогів і батьків, взаємопідтримки, взаємопроникнення у проблеми одне одного та інше).

Педагогічний колектив організовував протягом року різні активні форми співпраці:

· Батьківські збори;

· Індивідуальні консультації різних спеціалістів;

· Родинні свята;

· Дні відкритих дверей.

 

6. РОБОТА ПО ЗМІЦНЕННЮ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ

Матеріальне та фінансове забезпечення дошкільного навчального закладу №12 загального розвитку Ужгородської міської ради Закарпатської області гарантує місцевий бюджет. Завдання адміністрації полягає в оптимальному його прогнозуванні, плануванні та цільовому використанні. Питання господарської роботи є найскладнішим у роботі керівника, так як на вирішення його потрібні кошти .

Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється згідно кошторису, сформованого на початок поточного року. Матеріальна база ДНЗ задовільна. В ДНЗ є водопровід, каналізація, централізоване газове опалення.

У липні місяці 2016 року були проведені слідуючі ремонтні роботи:

- проведено поточний ремонт приміщення (покраска підлоги. побілка стелі, поклеїли обої в ігровій кімнаті ясельної групи) - батьківська спонсорська допомога;

 

У 2016/2017 н. р.за рахунок коштів бюджету Ужгородської міської ради :

 1. Встановлено ламінат у приміщенні молодшої групи на суму–20 000 грн.

Наш заклад включили до Програми будівництва, реконструкції та ремонту об'єктів інфраструктури міста Ужгорода  на 2016-2017 роки. Отже, були  проведені  ремонтні роботи, а саме поміняні  вікна в чотирьох групах, харчоблоці, пральні, у медичному кабінеті ,в кабінеті завідувача, вихователя – методиста, завгоспа та музичній залі (42 вікна), замінені двері на харчоблоці та в пральні (2) на суму – 400 000грн.

 2. Закуплено пральну машину (7 000грн.), морозильну шафу (12 000 грн.) килимове  покриття в музичний зал (3 500 грн.).

3.  Засоби для миття, прання, дизенфекції (3565 грн.);

4. Різний господарчий товар (2845 грн.): посуд на  групи, черпаки, канцтовари,  дитячі іграшки тощо

 

7. ОРГАНІЗАЦІЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ

Одним з пріоритетних напрямків діяльності керівника ДНЗ є забезпечення зміцнення здоров’я дітей та попередження випадків шлунково-кишкових захворювань, організація раціонального харчування дітей. Харчування вихованців здійснюється відповідно до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 року №298/227.. Старшою медичною сестрою Шевченко Л.О. разом із кухарем Повхан О.М. складається меню-розкладка з урахуванням єдиного сезонного меню та технологічних карток, погоджених міською СЕС.

Продукти харчування, що постачаються в дитсадок, мають сертифікати якості та відповідності.

Вихователями ведеться планомірна робота щодо формування навичок культури харчування дошкільнят, консультативна робота щодо харчування дітей вдома.

Харчування у дитячому закладі проводиться за рахунок бюджету Ужгородської міської ради, батьківської плати (40 %).

Контроль за організацією харчуванням здійснювався щодня протягом року. Ведеться бракераж сирих продуктів, бракераж готової продукції. Відслідковується додержання строків реалізації швидкопсуючих продуктів. На контролі питання дотримання технологічного процесу приготування їжі, смакових якостей готових страв.

 

Процес організації харчування дітей у закладі складається з:

*  відпрацювання режиму і графіка харчування дітей;

*  складання та завірення у санстанції перспективного меню-розкладки;

*  виготовлення страв;

* контроль за харчуванням медичною сестрою (зняття проби, ведення ділової документації по харчуванню, контроль за приготуванням їжі та інше).

У закладі харчуються діти пільгових категорій: -(кількість змінюється)-

* діти з малозабезпечених сімей - 4 дітей,(безкоштовно);

* діти з багатодітних сімей -12 дітей, (50% від вартості харчування);

* діти учасників АТО та учасників бойових дій – 3 дітей, (безкоштовно);

* діти-переселенці -1дитина.

На постійному особистому контролі тримаємо оплату за харчування. На жаль, щомісяця ми маємо заборгованість по батьківській оплаті, з такими батьками проводиться індивідуальна робота вихователями усіх вікових груп.

 

8. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ У 2017/2018 н.р.

Таким чином, аналіз роботи завідувача ДНЗ за навчальний рік показав,   що обрані форми і методи роботи по навчально-виховній, адміністративно-господарській діяльності позитивно впливають на результативність роботи з кадрами та досягненнями у вихованні та навчанні дітей.

Річний план за минулий навчальний рік виконано.

Роботу педагогічного колективу за минулий навчальний рік оцінено як задовільну.

Підводячи підсумки того, які завдання вирішені повністю, які частково і як це вплинуло на результати діяльності ДНЗ потрібно зазначити, що в певній мірі, зусилля педагогічного колективу у вирішенні тих чи інших проблем отримали позитивні результати, але на досягнутому зупинятися не можна. Потрібно підвищити якість роботи з батьками, поповнити методичну літературу та підвищити відповідальність вихователів за самоосвіту.

Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

Відповідно до досягнень, виявлених недоліків, запитів батьків та державних вимог, педагогічний колектив дошкільного закладу ставить перед собою у 2017/2018 навчальному році  ряд завдань:

 

1.      Продовжувати роботу щодо формування національно-патріотичного виховання  дошкільників.

2.      Розвивати  комунікативно-мовленнєву активність дітей дошкільного віку.

3.      Зміцнення фізичного здоров'я дітей шляхом активізації фізкультурно-оздоровчих видів діяльності.

 

 

—————

Назад