ДНЗ №12 "ЕДЕЛЬВЕЙС"


              ОСВІТА 

Освітні програми що реалізуються в закладі

ДНЗ №12 працював за Базовим компонентом дошкільної освіти,  програмою виховання і навчання дітей дошкільного віку від двох до шести  років «Українське дошкілля» (авт. кол. Білан О.І, Возна Л.М., Максименко О.Л. та ін.).  

 

Відповідно до досягнень, виявлених недоліків, запитів батьків та державних вимог, педагогічний колектив дошкільного закладу ставить перед собою у 2018/2019 навчальному році такі завдання:

 

1. Продовжити роботу щодо національнопатріотичного виховання дошкільників шляхом створення відповідних умов для розвитку духовноморальних якостей, емоційноціннісного ставлення дітей дошкільного віку до рідного краю, Батьківщини;

 

2. Удосконалювати роботу щодо модернізації системи фізичного виховання через різні форми рухової активності та основ валеологічної культури;

 

3. Формувати навички трудового виховання  як засобу ранньої    соціалізації дітей дошкільного віку;

 

4. Забезпечити наступність та взаємодію в педагогічному процесі закладу дошкільної освіти і початкової школи для створення єдиної динамічної та перспективної системи, спрямованої на безкризовий розвиток дітей в мовах освітньої реформи «Нова українська школа».

 

       Річий план ДНЗ №12

Освітній процес у ДНЗ №12  здійснюється УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

                                      Довідка                                                        про  результати діагностики засвоєння вимог програми "Українське дошкілля " та "Впевнений старт"   за І квартал 2017-2018н.р.

         Відповідно до річного плану роботи ДНЗ на 2017-2018 навчальний рік, згідно з графіком проведення контрольно-підсумкових занять, з метою визначення рівня сформованості знань, умінь і навичок дітей в дошкільному закладі в період з 12.12.2017 року по 20.12.2017 року, згідно з затвердженим графіком, були проведені контрольно – підсумкові заняття та педагогічна діагностика рівня компетентності дітей всіх вікових груп у розв’язанні пізнавальних та мовленнєвих завдань.

В результаті діагностики з’ясовано, що вся навчально-виховна робота з дітьми планується і проводиться відповідно до Базового компонента дошкільної освіти, програм «Українське дошкілля», «Впевнений старт», Інструктивно-методичного листа «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі», методичних рекомендацій щодо організації навчально-виховного процесу з дітьми старшого дошкільного віку та інших нормативних документів в галузі дошкільної освіти. Результати, отримані під час вивчення освітнього процесу у всіх вікових групах, свідчать про те, що робота ведеться на належному рівні. Процеси життєдіяльності протягом дня здійснюються відповідно до режиму дня, інтересів та запитів дітей.

У всіх групах створене доцільне розвивально-предметне середовище з відповідними осередками для проведення організованої та самостійної діяльності дошкільнят, яке забезпечує різні види їх активності.

За підсумками контрольних зрізів в середньому по ДНЗ високий рівень складає 13 %, достатній —  28 %, середній — 37 %, низький — 22 % дітей.

 
група В Д С Н
І Молодша
19 дітей
8.3 33.2 41.9 16.6
ІІ Молодша
31 дитина
20 30 30 20
Середня
31 дитина
16 26.5 41.5 16
Старша
28 дітей
14.2 28.4 29 28.4

 

За результатами контрольних занять зроблено висновок:

діти І молодшої групи (вихователі Волошин В.М., Шикітка А.А.):

 • Класифікують предмети за кольором, формою — 44.7 %;

 • Знають, називають, розрізняють свійських та диких тварин — 44.7 %;

 • Сформоване поняття «мало», «багато» — 63 %;

 • Сформовані елементарні уявлення про природу – 53 %;

 • Розрізняють на смак овочі, фрукти – 73 %;

 • Мають достатній обсяг знань з сенсорного виховання, вміють обстежувати предмети, порівнювати їх між собою за формою, кольором, розміром, знаходити спільне та відмінне –54%;

 

 • Вміють орієнтуватися в основних напрямках руху (вперед, назад, угору, вниз). –65%.

Словник дітей збагачений словами — назвами, словами — діями, словами — ознаками. Малюки роблять спроби встановити елементарні причинно — наслідкові зв’язки між предметами та діями з ними, діють відповідно до вказівок дорослих, розмовляють реченнями, розповідають до 3 віршів про осінь за допомогою вихователя.  Проте,   є вихованці, які   мають низький рівень  знань з розділів програми, це діти, які нещодавно поступили в ДНЗ та діти, які  не систематично відвідують дитячий  садок.

Діти ІІ молодших груп (вихователі Орлова І.О., Луцик М.С.)  мають елементарні уявлення про сім’ю і родину. Вміють визначати стан погоди, називають пори року та їх характерні ознаки.

У дітей сформовані уявлення про рівність – нерівність груп предметів, оперують поняттями «багато», «мало», «один»; порівнюють предмети за довжиною, шириною, називають їх форму, відповідають на запитання дорослого за змістом художнього твору, розповідають на пам’ять невеликі за змістом вірші; викладають і рахують до 3; використовують математичну термінологію.

Відмічено, що діти  молодшої групи  вміють складати описові розповіді про тварин по схемах та за зразком вихователя.

Діти ІІ молодших груп ( в середньому):

 • правильно вживають іменники — назви тварин, рослин, дерев, птахів — 77.4 %;

 • при розмові використовують прості поширені речення, мовленнєвий етикет – 64.5 %;

 • називають та розрізняють властивості предметів – 77.4 %;

 • правильно визначають і називають кольори — 77.4 %.

Проте, вихователями ІІ молодшої групи не достатньо уваги приділяється роботі з формування у дітей звукової культури мовлення, розвитку елементарних уявлень про час і простір.

Причини: недоліки в проведенні індивідуальної роботи з дітьми з низьким рівнем розвитку психічних процесів та з вадами звуковимови; відсутній диференційований підхід щодо підбору завдань.

Діти середньої групи (вихователі Балог О.В., Коломейцева С.М.,) називають пори року, осінні місяці, визначають зміни в рослинному і тваринному світі, класифікують об’єкти: дерева, кущі, квіти, овочі, фрукти, тварини; групують та систематизують предмети; називають та розрізняють геометричні фігури; володіють прийомами накладання, прикладання.

Діти середньої групи:

 • орієнтуються в сезонних змінах — 73.2 %;

 • знають назву дерев (3-4 назви) — 73.2 %;

 • класифікують домашніх та диких тварин – 83.2 %;

 • правильно вживають дієслівні та прикметникові форми — 64 %;

 • вільно утворюють прикметникові форми — 74 %.

 • виразно розповідають до 5 віршів;

 • правильно називають та розрізняють кольори — 80 %;

 • знають , називають, розрізняють геометричні фігури – 86.6 %

 • вміють слухати та діяти за словесною інструкцією вихователя — 66 %;

 • вільно викладають і групують предмети до 5, вживають математичні терміни — 72 %.

Проте, вихованці середніх груп не завжди чують та виконують вказівки вихователів, не завжди вміють регулювати свою поведінку, існують проблеми щодо звуковимови у дітей. Тому, вихователям потрібно вправляти дітей в комунікативній спрямованості на партнера по спілкуванню, виховувати повагу до дорослих та однолітків, удосконалювати правильну вимову всіх звуків.

Причини:

 • недоліки в плануванні;

Діти старшої групи (вихователі Мись М.М., Кость С.І.) мають елементарні уявлення про звук, слово, речення. Вміють називати звуки, що повторюються у двох – трьох словах, найчастіше вживаються у скоромовці, вірші, утворюють речення за малюнками та схемами, складають схеми речень з двох – трьох слів.

Діти старшої групи:

 • рахують в межах першого десятка і позначають кількість цифрою—71 %;

 • орієнтуються у розташуванні предметів у просторі — 71 %;

 • мають знання про геометричні фігури — 85.2 %.

 • виконують найпростіші усні обчислення — 71 %

 • вміють чітко діяти за словесною інструкцією вихователя — 57 %.

 • оперують математичними термінами — 57 %.

Проте, в окремих дітей виникають труднощі у викладанні цифрового ряду від 1 до 10, лічба в зворотному напрямку, лічба парами, визначення суміжних чисел; дітям важко визначати голосні та приголосні звуки; словник дітей не відповідає вимогам програми.

Причини:

 • Недоліки в планування.

 • Недостатній професійний рівень знань методики у вихователів.

РЕКОМЕНДОВАНО:

1.Вихователям вікових груп:

1.1. Неухильно дотримуватись вимог  методично-інструктивного листа МОН України від 01.10.2002 №1/9-434, від 03.07.2009 №1/9-455 «Про планування освітнього процесу  в дошкільних навчальних закладах»;

Термін: з 21.12.2017  та постійно 

1.2.Забезпечити виконання усіх розділів  програми «Українське дошкілля», «Впевнений старт», враховуючи  результати контрольних зрізів;

Термін: до 31.05.2018 р.

1.3. Використовувати  інноваційні технології щодо  мовленнєвого розвитку дітей;                                                                Термін: з 21.12.2017  та постійно 

1.4. Вчити дітей користуватися засобами інтонаційної виразності мовлення ( тон, темп, сила   голосу);                                  Термін: з 21.12.2017 та постійно 

1.5. Дотримуватись  структури та методики проведення занять з усіх розділів програми;                                                          Термін: з 21.12.2017 та постійно 

1.6. Надавати перевагу індивідуальним формам роботи з дітьми, які мають низький рівень засвоєння вимог програми, розвитку психічних процесів та  не систематично  відвідують ДНЗ;

Термін: з 21.12.2017 та постійно 

1.7. Здійснювати диференційований підхід за рівнем розвитку дітей при підборі завдань;                                                             Термін: з 21.12.2017 та постійно 

1.8.Планувати та  проводити групову та індивідуальну  роботу зі звукової культури мовлення;                                           Термін: з 21.12.2017 та постійно 

1.9. Підвищити ефективність співпраці з батьками щодо розумового та психічного розвитку дітей, якісної підготовки до школи  та систематичного  відвідування  дітьми ДНЗ.       

Термін: з  21.12.2017 р. та постійно

2. Молодим вихователям, вихователям–не фахівцям  Шикітці А.А.,                   Кость С.І.:

2.1. До плану роботи з самоосвіти включити  опрацювання методичних рекомендацій  з усіх розділів програми з метою удосконалення  знань щодо форм , змісту та методів  навчально-виховної роботи  з дошкільниками;

Термін: до 01.01.2018 р. та постійно.

2.2. Використовувати в роботі з дітьми інтерактивні, інноваційні технології, передовий  досвід  педагогічних працівників ДНЗ міста та ДНЗ № 12, запровадивши взаємовідвідування;

Термін: з 21.12.2017  та постійно 

2.3.Зобов’язати бути присутніми на всіх відкритих переглядах роботи вихователя з дітьми, всіх методичних  заходах, що проводяться в закладі  та в ДНЗ міста.                        Термін: згідно річного та місячного плану роботи ДНЗ

3.Вихователям   старшої групи   Мись М.М., Кость С.І.:

3.1. Проводити системну роботу з грамоти відповідно до вимог програми «Впевнений старт»;

Термін: з 21.12.2017  та постійно 

3.2.Вчити дітей складати розповіді з елементами опису, збагачувати словниковий запас  дітей словами-іменниками, означеннями, дієсловами тощо;

Термін: з 21.12.2017 та постійно 

3.3. Опрацювати методику  проведення занять з грамоти;

Термін: до 31.12.2017

3.4. Забезпечити якісну різнобічну  підготовку дітей до школи.

Термін: до 31.05.2018